Site logo

Rytmisk Figurlære


Lærebøker for slagverk og trommesett

Rytmisk Figurlære

Lærebøker for slagverk og trommesett

Lærebok for slagverk og trommesett
Rytmisk Figurlære er en bokserie som fokuserer på å gi grunnleggende opplæring i rytme- og notelesing på trommer og slagverk. Den består for øyeblikket av to bøker, den blå hovedboken kalt Rytmisk Figurlære og den grønne boken kalt TrZ.

Lærebok for slagverk
Den blå boken, «Rytmisk Figurlære», gir en grunnleggende opplæring i notelære og telling. Den fokuserer på ulike rytmiske figurer eller motiv og sørger for at slagverkeren lærer å kjenne igjen og spille de ulike figurene riktig, med mest logisk håndsetting. Boken er bygget opp av teori, øvelser og solostykker formet som korte små etyder. Les mer og se eksempler.
Lærebok for trommesett
Den grønne boken, «TrZ», er bygget opp etter samme prinsipp som den blå «Rytmisk Figurlære». TrZ fokuserer derimot på notelæring for trommesett. Boken følger som rytmiske progresjon som Rytmisk Figurlære og er ment å brukes parallelt i undervisningen. Dette er fordi de ulike rytmene og noteverdiene ikke er forklart i TrZ, men kun i Rytmisk Figurlære. Har man derimot en lærer som kan forklare notene og rytmene vil boken stå helt fint på egne ben. I tillegg til notelære gir boken også grundig opplæring av ulike stilarter sammen med fills. Dette settes i system gjennom øvelser og korte solostykker. Les mer og se eksempler.

Kontaktinformasjon

Gaute Drange Vee
Saksarlia 1
5253 Sandsli

Mobil: 980 32 101

kontakt@drangevee.no
Rytmisk figurlære